OSART

OSART , tasarımı toplumsal bilince aktarmayı,tasarımı ekonomi ile buluşturmayı,bunların dışında OSART , teknolojik tasarımın öncülüğü ile birlikte ülkenin gelişimine katkı sağlayan,vizyonel projeleri hayata geçirerek bu alanda uzmanlaşmayı hedef edinmektedir.