ACT (Accelerating the Commercialization of Technology), ana yatırımcısı Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji temelli risk sermayesi fonudur. ACT, Türkiye’de geliştirilen ve küresel şirketlere dönüşme potansiyeline sahip olan erken aşama fikri mülkiyeti ve teknoloji yoğunluğu olan girişimlere odaklanmaktadır.

ACT yatırım yapacakları girişimlerde, işletmelerin, tüketicilerin, toplumun ve çevrenin sorunlarını adresleyen ve uygulanabilir çözümler sunan, oyun değiştiren teknolojileri göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini yapmaktadırlar. ACT’nin temel amacı, yatırım yaptıkları girişimlerin teknik ve işletme risklerini azaltarak teknolojilerinin ticarileşmesini sağlamaktır. Bu amaçla, pazardaki mevcut çözümler üzerine üstün veya yıkıcı nitelikler sunan veya yeni pazarlar oluşturma yeteneğine sahip teknolojileri araştırıyorlar. Özellikle bu pazarlara hızla girme potansiyeli yüksek olan girişimlere yatırım yapıyorlar. Bu, daha önce laboratuvar ortamında onaylanmış teknolojilerin ticarileştirilmesine odaklanılması anlamına gelmektedir (TRL4 +).

Bir girişimin pazar büyüklüğüne ve büyüme potansiyeline çok önem vermekle beraber ACT genelde yukarıdan-aşağıya ve geniş piyasa varsayımlarına odaklanmıyorlar. Onun yerine aşağıdan yukarıya bir yaklaşım ön görmekteler. Ürün veya hizmet sunumunun farklı coğrafi bölgelerden para kazanabilmesi, dolayısıyla piyasa risklerinin azaltılması önemlidir. Dolayısıyla, Türkiye’de teknolojiye dayalı ve geçerliliği olan teknolojilere yatırım yapıyor olmalarına rağmen, uluslararası pazara erişim ve bu noktada girişimcinin istekli olması dikkatlerini çeken bir unsurdur.

Son olarak önemle odaklandıkları bir diğer unsur; motivasyonu yüksek, kendini girişimine adamış ve inanan, deneyimli ve kendi alanlarında uzmanlaşmış ekipten oluşan girişimlerdir.