Appsilon laboratuvar ortamında kimyasal, kristalografik ve ontolojik olarak doğal elmasla birebir aynı özelliklere sahip elmas sentezi yapmaktadır. Kullandığımız MPCVD teknolojisi sayesinde yüksek kalitede ürettiğimiz tek taş (single crystal) ya da çok taşlı (poli crystal) elmaslar ısı yönetimi, optik uygulamalar ve mücevherat alanlarında kullanılmaktadır. Appsilon, laboratuvar ortamında CVD yöntemi ile 1 karatın üzerinde elmas sentezi gerçekleştirebilen dünya çapında 6 şirketten birisidir. Fikir Küpü girişimi olan Appsilon, Teknopark İstanbul’un yatırımcı ortağı olduğu risk sermayesi DCP’den 1.5 Milyon Euro yatırım almıştır.

RS Research, Türkiye’de sağlık alanında Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten kuruluşlara destek vermek ve kamu, özel sektör, üniversite işbirliği projeleri geliştirmek amacıyla 2015 yılının Mart ayında Rana Sanyal ve Sena Nomak tarafından kuruldu. Tamamen milli imkânlarla sağlık sektörüne katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, Akıllı İlaç Taşıma Sistemi geliştirmiştir. Özellikle kanser tedavisinde yan etki profili iyileştirilmiş, hedefe yönelik taşıyıcı molekül sistemi, kanser ilaçlarına bağlanarak ilacın direkt olarak tümöre gitmesini sağlıyor. Bu akıllı ilaç taşıma sistemi böylelikle yan etkileri azaltıyor ve ilacın etkinliğinin artmasını sağlıyor.

ANA yatırımcısı Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji ticarileştirme odaklı risk sermayesi fonu ACT Venture Partners, Fikir Küpü Girişimi RS Araştırma’ya 1.1 milyon Euro yatırım yaptı.

Şubat 2016’da Teknopark İstanbul Fikir Küpü’nde kurulan Point of Measure NUBİGON ismini yazılımı geliştirmiştir. Dört kişilik bir ekip (Murat Arıkan, Can Turgay, Can Soyaslan, Bert Azizoğlu) tarafından kurulan Point of Measure, NUBIGON çözümü ile LİDAR ve fotogrametrik nokta bulutu verilerini, hiçbir detayı kaybetmeden gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü olarak tanımlıyor. Bu sayede yüksek hızda üç boyutlu modelleme yapabilmeyi sağlıyor.

Mimari, mühendislik ve arkeoloji alanları için geliştirilen NUBIGON ile nokta bulutu içinde elle CAD çizimi yapılabiliyor. Kat planı oluşturmak, istenilen açı ve yükseklikten kesit almak, üç boyutlu olarak nokta bulutu temizlemek NUBIGON’un yeteneklerinden bazılarıdır. NUBIGON’un bir avantajı da geleneksel CAD programlarıyla uyumlu çalışabilmesi ve evrensel formatlarda içe ve dışa aktarım imkanı sunabilmesidir.
Point Of Measure NUBİGON çözümü ile Teknopark İstanbul’un yatırımcı ortağı olduğu risk sermayesi DCP’den 800.000 Euro yatırım almıştır.

2016’da Teknopark İstanbul Fikir Küpü’nde kurulan Biocapsol Kimya domates atıklarından yüksek saflıkta likopen eldesi sağlamaktadır. Domatesin içeriğinde yer alan “likopen” kuvvetli bir antioksidan ve kanser önleyicidir ve bir gıda takviyesi olarak kullanıldığı gibi gıda boyası ve antioksidan üretiminde de kullanılmaktadır. Likopen güncel olarak kırmızı boyar madde olarak kullanılan karmin böceğine bir alternatif oluşturması nedeniyle de önem kazanmıştır. Likopen sentezinde genel olarak kabul görmüş hekzan bazlı ekstraksiyon metotları sentez sonrası zehirli ve kansere neden olan kalıntılar bırakmaktadır. BioCapSOL projesinde organik ve yenilikçi çözücü kombinasyonları kullanılarak geleneksel yöntemlerle sentezlenen ve ticari üretime uygulanabilecek, kendi kendini koruyabilen içerikte ve yüksek saflıkta likopen eldesi sağlanmış ve patent başvurusu yapılmıştır.

BİOCAPSOL KİMYA biocapsol çözümü ile teknoloji ticarileştirme odaklı risk sermayesi fonu ACT Venture Partners’dan  550.000 Euro yatırım almıştır.

Massachussetts General Hospital ve Harvard Tıp Okulu akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet TONER ile Emre ÖZKUMUR’un girişimcisi olduğu ve 2014 yılında Fikir Küpünde faaliyetlerine başlayan MicroMedicine, tanı, tedavi ve klinik araştırmalar alanlarında uygulanmak üzere kan ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve ticari kullanıma hazır hale getirme üzerinde çalışıyor. Şirket, Massachussetts General Hospital ve Harvard Tıp Okulu akademisyenleri tarafından kurulmuş olup dolaylı ortakları arasında Harvard Tıp Okulu’nun araştırma hastanesi olarak halen ABD’nin en büyük araştırma hastanesi ve en eski 3. hastanesi olan Massachusetts General Hospital da bulunmaktadır.

Tıbbi teknolojiler alanında çalışmalar yapan ABD merkezli MicroMedicine’nın çoğunluk hisseleri OYAK Grubu tarafından 20 Ekim 2015’te satın alınmıştır.