Faaliyete geçtiği günden bugüne geçen kısa süre içinde; alanlarında yenilikleri dünya tarafından takip edilen ve yatırım alan start up’lara ev sahipliği yapmayı başaran Fikir Küpü’nün en önemli başarıları, girişimcilerinin risk sermayedarlarından aldığı fonlar ve bu fonlarla globale açılmalarıdır.

Fikir Küpü Kuluçka Merkezi, tematik alanlarımız kapsamında yer alan inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimcilerin ve yatırımcıların ortak hedeflerde buluştuğu bir ekosistemdir.

Türkiye’nin en nitelikli Kuluçka Merkezlerinden biri olması hedeflenen Fikir Küpü, 1. etapta yer alan Bioküp Laboratuvarı ile beraber 2.000 m²’lik alanda faaliyete geçmiş, 2. etapta 1250 m²’lik alanında başarılı faaliyetlerine devam etmektedir.

Fikir Küpü’ne başvurularınızın, web sitemizde yer alan online başvuru sisteminden yapılması gerekmektedir. Alınan başvurular her ay düzenlenen Kuluçka Değerlendirme Kurulu’nda incelenerek tematik alanlarımızdan seçilen projelerin kabul işlemleri yapılmaktadır.

Fikir Küpü tematik alanlarımız;

Fikir Küpü Odak Alanları

Fikir Küpü Kuluçka Merkezimizde, tematik alanlarımız çerçevesinde İnsansız ve Otonom Sistemler, İleri Malzeme Teknolojileri, Robot Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Giyilebilir Teknolojiler gibi öne çıkan teknoloji alanlarında nitelikli ve tam zamanlı çalışan girişimcilerimiz yer almaktadır.

Fikir Küpü’nde yer alan girişimcilerimize, fikirden ticarileşmeye giden yolda Ön Kuluçka, Kuluçka ve Uluslararası Hızlandırıcı Programları kapsamında;

ile ilgili hizmetler ve destekler sağlanmaktadır.