Prof.Dr.Kerem Rızvanoğlu

Nitelikli ürün katalogları vasıtası ile yapılandırılmış bir veritabanı geliştirilmesini sağlayacak bir yöntem yaklaşımını uygulamalı olarak ortaya koyarak, bu süreci bir yazılım vasıtası ile otomatize edilmesi amaçlanmaktar.