Diffusion Capital Partners (DCP), katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı girişimlerin, kısa sürede yüksek karlılığa ulaşacak biçimde ticarileştirilebilmesi için kurulan Türkiye’nin ilk teknoloji transfer fonudur. DCP tarafından yönetilen fon, Türkiye’nin ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama nedeniyle gündeme gelen “orta gelir tuzağı” ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, ekonomiye katma değer sağlayacak, karlı yeni teknolojilere yönelik, sermaye ve sermaye benzeri yatırımlar gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.Fikri mülkiyet potansiyeli yüksek ileri teknoloji fikirlerine, girişime dönüşmeden önceki erken evreden başlayarak yatırım yapabilen DCP, Avrupa Yatırım Fonu’nun ana yatırımcısı olduğu Türkiye’nin ilk teknoloji transfer fonu olmakla birlikte, aynı zamanda Teknopark İstanbul, İTÜ ARI Teknokent, Bilkent Cyberpark, İstanbul Şehir Üniversitesi TTO ve Sabancı Üniversitesi Inovent gibi, Türkiye’deki üniversitelerden 5 kurumsal yatırımcısı olan tek girişim sermayesi fonu olma özelliği taşımaktadır.DCP, 3 aşamada yatırımlar yapmaktadır ve üniversite kampüslerinden, araştırma merkezlerinden ve teknoparklardan çıkacak yenilikçi girişimleri yakalamayı hedeflemektedir. Yatırımlarını da 3 aşamada gruplamaktadır;Kavram kanıtlama – 100 bin Euro’ya kadarDeneme ve prototip – 350 bin Euro’ya kadarTohum ve erken aşama – 2 milyon Euro’ya kadar