Bilal TOPÇU

Genel Müdür

Dr. Cem DURAN

Genel Müdür (V.) Yardımcısı
(Kurumsal Gelişim)

null

Gürol ÜZENÇ

Kuluçka Merkezi Yöneticisi

null

Bilal ÇİNİCİ

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

null

Dilara KARASU

Kuluçka Merkezi Uzman Yrd.

null

Nilgün AKYOL

Kuluçka Merkezi Personeli