Bilig Yenileşim bilgi üreten ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştürerek arge ve ürge projeleri üreten danışmanlık hizmeti veren firmadır.a