Yüksek bant genişliğine sahip RF sinyal jenera-törleri sadece kurumsal fir-maların ve büyük araştırma laboratuvarlarının satın ala-bilecekleri pahalı test ekip-manlarıdır. Kuluçka firmala-rımızdan ERA Instruments, maliyet bariyerlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştir-diği ERASynth isimli sinyal jenaratörünün kitlesel fon-lama safhasını başarıyla ta-mamladığını duyurdu. Crowd Supply platformu üzerinden sunulan ERASynth, 45 gün süren fonlama sürecinde birçok farklı ülkeden toplam-da 41.607 Dolar topladı. ERA Instruments, toplanan bu fon ile ERASynth’i seri üretime hazır hale getirip ürünün ilk seri üretimini yapmayı hedefliyor. Firma yetkilisi Erkin HALAÇLI, ERASynth’i tek-nik olarak rakiplerinden ayıran en önemli özelliği-nin çok döngülü faz kilitli halka (PLL) mimarisini kullanması olduğunu belirtti. Kullanılan mimari-nin spektral temizlik açısından tek döngülü kesirli mimarilere göre çok daha iyi olduğunu belirten Halaçlı, ERASynth’in teknik özelliklerini şu şekil-de özetledi:

• Frekans Aralığı: 250 kHz – 15 GHz

• Genlik Aralığı: -60 – +15 dBm

• Faz Gürültüsü: 1 GHz çıkış verirken 10 kHz ofsette -125 dBc/Hz

• Frekans Atlama Süresi: 100 μs

• Zaman Referansı: ±25 ppb OCXO

• Modülasyonlar: AM, FM ve Pals

• Arayüzler: – Web tarayıcı ile kontrol için Wi-Fi arayüzü – Seri haberlerşme için mini-USB – Güç girişi için mikro-USB – Tetikleme girişi – Modülasyon girişi – Harici referans girişi – Dahili referans çıkışı – RF çıkış

• Boyutlar: 10 cm x 14.5 cm x 2 cm • Ağırlık: < 350 g

• Giriş Voltaj Aralığı: 5 – 12 V

• Güç Tüketimi: < 7 W

 

ERA Instruments, Haberleşme/RADAR/SIGINT sistemlerinin analizi, modellemesi, tasarım ve ge-liştirmesi alanlarında çözümler geliştiren genç ve dinamik bir şirkettir. Başlıca yetenekleri arasında yüksek performanslı RF/MW donanım tasarımı, antenden bitlere ve bitlerden antene alıcı ve ve-ricilerin sistem mühendisliği, sayısallaştırma ve sayısal sinyal işleme sayılabilir.