Bu yıl ilki düzenlenen Teknopark İstanbul Kari-yer Günü etkinliğinde, 30 firma ve 200 üniversite öğrencisi bir araya geldi. Yerleşke içerisinde gerçek-leştirilen organizasyonda, firma yetkilileri staj ve tam zamanlı iş imkanlarını öğrencilerle paylaştı. Etkinlik boyunca Teknopark İstanbul sunumları gerçekleşti-rilirken, İngilizce özgeçmiş yazımı ve hatıra fotoğrafı gibi alanlarla katılımcıların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen kariyer gününe bilgisayar, elektronik, fizik, kontrol, matema-tik, uçak, elektrik, endüstri, gemi inşaat ve makine, kimya, mekatronik, uzay, elektronik haberleşme, enerji, gemi ve deniz teknolojisi, makina, yazılım ve metalurji ve malzeme mühendisliği bölümleri katıldı.