Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezimiz Fikir Küpü, tüm Dünya’da önde gelen girişimcilik merkezlerinin yer aldığı ve karşılaştırıldığı UBI GLOBAL Endeksi’ne başvurdu. UBI Global, İsveç merkezli bir araştırma ve da-nışmanlık firması olup Kuluçka Merkezleri ve Hız-landırıcılarla olan özgün ortaklıklarıyla uluslararası ticari girişimleri, ilgili analizler ve iletişim ağları ile yönlendiren verileri üretmektedir. 70’den fazla ülkede 600’den fazla girişimcilik merkezinin yer aldığı UBİ Global, veri odaklı yaklaşımla ve kapsamlı tanımla-mış olduğu küresel kriter seti ile girişim merkezleri-nin ve hızlandırıcıların daha verimli ve rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Teknopark İstanbul Fikir Küpü olarak hedefimiz, Türkiye’den katılım sağlayan bir kuluçka merkezi olarak üst sıralarda yerimizi almaktır.

Detaylı bilgi için www.ubi-global.com adresini ziyaret edebilirsiniz.