Eksenel kompresör ve turbinler ile ilgili tasarım ve analiz çalışmaları yapabiliyor olmak