Endüstri4.0 ve IoT çözümleri ile endüstriyel üretimin yapıldığı tesislerin izlenebilirliğini sağlamak