Elektrik Makinası tasarım-analiz ve prototipleme, ilgili kontrol topolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine hizmet vermektedir. İhtiyaca özel elektrik makinası ve ilgili güç dönüştürücülerinin geliştirilmesi hizmet olarak sunulmaktadır.