Akdeniz suyu üzerinde araştırma ve medikal ürün üretme.