Hastanelerde preanalitik süreçlerdeki hataları engellemeye ve azaltmaya yarayan tam otomatik tüp etiketleme ve ayrıştırma sistemleri Ar-Ge ve üretimi.