PortMera, Endüstri 4.0 hedefleri doğrultusunda üretim süreçlerinin otomasyon özelliklerini artırmaya yönelik tahribatsız, on-line kimyasal analiz ve ölçüm teknolojileri geliştirmektedir.