Otonom Sualtı ve Kara Araçları tasarımı, anayurt savunması ve halk güvenliğine yönelik milli yazılım ve donanım geliştirilmesi.