Meskun mahal ve arazi şartlarında operasyonrl kabiliyet sağlayacak küçük ve orta ölçekli taktik insansız kara araçları tasarım ve üretimi alanında faaliyet göstermektedir.