Fikir Küpü Kuluçka Merkezine nasıl başvuruda bulunabilirim?

Kuluçka hizmetleri ve desteklerinden faydalanmak üzere yer almak isteyenler Teknopark İstanbul internet sitesi başvuru sisteminden ilgili bilgileri doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuruda istenen bilgi ve belgelerin gözden geçirme sonrası proje bilgilerinin eksik veya yeterli detay seviyesinde olmaması, eksik belge/(lerin) olması vb. durumlar tespit edilirse başvuru sahibine eksiklerin ve ilgili düzeltmelerin yapılması için iletişime geçilir.

Başvuru esnasında istenen belgeler nelerdir?

Başvuru sisteminde yer alan projenize yönelik formlar ve tüm proje ekip üyelerinin özgeçmişleri başvuru sistemine yüklenmelidir.

Kuluçka Merkezine ne zaman başvurabilirim?

Kuluçka Merkezi Fikir Küpüne başvurular dönemlik olmayıp her zaman başvuruya açıktır.

Kuluçkada maksimum kaç kişi yer alabiliyoruz?

Kuluçka Merkezi Fikir Küpünde maksimum 4 kişi yer alabiliyorsunuz. Proje Organizasyonunuzda dışarından Danışman Hocalarınız yada yarı zamanlı yer alan destek personelleri olabilir.

Kuluçka başvurularını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her ay başvuru sisteminden yapılan başvuruların değerlendirilmesi için Kuluçka Değerlendirme Kurulu düzenlenir. Başvuru sahiplerine takvim iletilerek kurula davet edilir ve sunum şablonu paylaşılır. Başvuru sahipleri sunumlarını gerçekleştirdikten sonra değerlendirme yapılarak sonuçları mail yoluyla başvuru sahibine iletilir.

Kuluçka Değerlendirme Kriterleri nelerdir?

Proje fikrinin Teknopark İstanbul tematik alanları ile örtüşmesi, projenin teknik yönü, teknolojik boyutu ve ARGE niteliği, pazar ihtiyaç durumu, ticarileşebilirliği, proje ekibinin yetkinliği ve projenin finansal boyutu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

Kuluçkaya kabul edildiğimizde bulunma süremiz nedir?

Kuluçka Merkezi Fikir Küpünde 6 aylık dönemlerle protokol imzalanır ve her 6 aylık dönem sonunda Kuluçka Değerlendirme Kuruluna davet edilerek kısa bir sunumla geçmiş dönemin değerlendirmesi alınır. Kuluçkada 18 ay boyunca yer alınabilir.

Kuluçkaya başvurup olumsuz yanıt aldım, yeniden başvurma şansım var mıdır?

Değerlendirme sonucu olumsuz olan kuluçka adayları, proje fikirlerini revize ederek veya farklı fikirle yeniden 2 ay sonra başvurulabilirler.

Aylık bir ücret ödeyecek miyim?

Girişimci/Faydalanıcı gruba, I. 6 aylık dönem için ücretsiz olarak yer tahsisi yapılır. I. 6 aylık dönem sonunda Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirme yapılır ve Girişimcinin / Grubun bir sonraki dönem için devam kararı verildiği takdirde Girişimci / Grup, kişi başı (ortak alan/ofis ya da kapalı alan fark etmeksizin) KDV dahil 150 TL /ay teknik ve idari hizmet bedeli öder.

Kuluçkada şirket kurduğumuzda Teknopark İstanbul AŞ. hisse talep ediyor mu?

Teknopark AŞ.’nin girişimcilerinden şirket kurduğunda ortak olma ve hisse talebi olmamaktadır. Fakat, Grup yatırım aldığı (TÜBİTAK, KOSGEB ve AB vb. Kamu Fonları hariç) takdirde yatırım miktarına göre belirlenen oranda bir bedeli Teknopark İstanbul Yönetimine ödemekle yükümlüdür.

Projeyle ilgili Fikri Mülkiyette hak iddia ediyor musunuz?

Teknopark İstanbul AŞ. olarak fikri mülkiyetinizde hak iddia etmiyoruz. Teknodestek kapsamında Fikri Mülkiyet Hakkı konularında hem gerekli yönlendirmelerin yapılması hem de maddi olarak maliyetlerin bir kısmı Teknopark İstanbul AŞ. tarafından karşılanmaktadır.

Kuluçka eğitimlerine katılmak zorunda mıyım?

Düzenlenen eğitim, etkinlik ve mentorlük programlarına katılım durumunuz hem kuluçkada kalmanız (protokol yenileme) ve hem de kuluçkadan mezuniyet ile ilgili değerlendirme kriterimizdir.

Devam zorunluluğu var mı?

Devamlılık protokol yenileme ve mezuniyet değerlendirme kriteri olup % 60 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergi muafiyetinden yararlanabilir miyim?

Kabul edildiğiniz projeniz çerçevesindeki faaliyetler için 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirsiniz.